Inleverportaal is weer open

09 juli 2024

De technische storing is opgelost. De inleversite om boeken in te leveren is weer open voor leerlingen en voor scholen. Alles blijft op planning zoals we samen met scholen hebben afgestemd. We volgen hierin de zomervakanties: regio Zuid heeft vorige week de leermiddelen ingeleverd, deze week regio Midden en volgende week regio Noord.

——————————————————————————————————————-

Iddink en Punt-uit: een perfecte match

27 juni 2024

Iddink en Punt-uit hebben hun samenwerking versterkt. Nu het inleveren van leermiddelen op de scholen is gestart, zien we direct mooie resultaten van deze hechte samenwerking. De kwantiteit- en kwaliteitscontroles van de boeken zijn volledig geautomatiseerd in handen van Punt-Uit. Ook het uitleveren van leermiddelen gaat Punt-uit geavanceerd verzorgen.

Robêrt de Gier, Managing Director van Iddink Learning Materials: “Iddink blijft verantwoordelijk voor kwalitatieve en tijdige distributie, maar de uitvoering van de distributie is overgedragen aan Punt-uit. Zo kan Iddink alle aandacht geven aan verdere dienstverlening om scholen maximaal te ontzorgen.”

Ook op duurzaamheid vinden Iddink en Punt-uit elkaar. Punt-uit maakt milieubewuste keuzes voor alternatieve of gerecyclede verpakkingen en voor gereduceerd of CO2-bewust transport. Simone Hiemstra, eigenaar Punt-uit: “We werken sinds vorig jaar samen met Iddink en dat is naar volle tevredenheid van beide partijen. Samen kunnen we focussen we op dienstverlening waar scholen specifiek om vragen. Allebei vanuit onze eigen expertise en specialismes.BLOG: cyberaanval Iddink Learning Materials

13 april 2024

Beste bezoeker,

Op donderdag 11 april 2024 is Iddink Learning Materials getroffen door een cyberaanval van de criminele cybergroep Cactus. Wij vinden het belangrijk om al onze klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Daarom hebben wij voor u dit blog opgezet. Zo kunnen we relevante informatie actueel houden en met u kunnen delen. Dit blog wordt gebruikt voor Nederlandse en Belgische klanten. In Nederland richt de informatie zich met name op scholen. De scholen zijn het directe aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Voor België kunnen ouders en leerlingen de informatie vinden in dit blog. Mochten de vragen en antwoorden specifiek voor een van beide landen gelden, dan staat daar NL of BE voor. Indien het voor beide gelijk is, dan staat er geen aanduiding voor.

Door de cyberaanval zijn bepaalde gegevens uit het systeem van Iddink Learning Materials geraakt. Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en bankgegevens van klanten van Iddink Learning Materials, zijnde scholen en studenten die boeken of leermaterialen hebben besteld.

Iddink Learning Materials heeft onmiddellijk de nodige stappen ondernomen om het effect van de aanval in te dammen en te beperken. Het bedrijf heeft direct de systemen afgesloten die mogelijk getroffen zijn, externe cyberbeveiligingsexperts ingeschakeld om hun interne taskforce verder te ondersteunen en het responsplan geactiveerd.

Er wordt momenteel een grondig onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke gegevens precies zijn geraakt om de omvang van het datalek te bepalen. De politie is geïnformeerd en onderzoekt deze cyberaanval ook. Iddink Learning Materials heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland op de hoogte gesteld en informeert organisaties en individuen die mogelijk getroffen zijn. De melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens geldt ook voor de Belgische klanten doordat de hoofdvestiging van Iddink Learning Materials in Nederland is.

Lees verder om ook eerdere berichten en de belangrijkste vragen en antwoorden te lezen.


——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 12 juni 15:00

Update 12 juni 2024

Deze week kregen we van enkele scholen, die Magister klant zijn, het bericht dat ze een mail hebben gekregen waarin een poging tot afpersing wordt gedaan. Wij willen u waarschuwen: reageer niet op de mail en verwijder hem direct. In de mails wordt aangegeven dat persoonsgegevens uit de “Magister databases” zijn gedownload en dat deze data zal worden gepubliceerd als er niet wordt betaald. Ook wordt er een link gelegd naar cyberaanval op Iddink Learning Materials. Wij willen daarom nogmaals benadrukken: de Magister applicatie is bij de cyberaanval op Iddink Learning Materials niet geraakt.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 30 mei 17:30

Wordt er phishing gestuurd uit naam van Iddink Learning Materials?
We hebben vernomen dat er phishing mails worden verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Daarom roepen we, in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens, onze klanten op om extra alert te zijn op mogelijke phishing berichten. We adviseren scholen, ouders en leerlingen om de volgende maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen:

  • Wees op uw hoede voor e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof ze van ons bedrijf afkomstig zijn. Iddink Learning Materials zal u nooit vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken via die kanalen.
  • Pas op voor e-mails die hyperlinks of bijlagen bevatten, klik niet op deze links tenzij u er volledig zeker van bent dat ze te vertrouwen zijn.
  • Pas op voor e-mails met spelfouten, vreemde afzenders of iets anders ongewoons.

Kijk ook voor meer informatie op: www.veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 17 mei 12:00

Heeft Cactus groep inmiddels meer data gepubliceerd?  
Ja, we monitoren nauwgezet het darkweb en we hebben geconstateerd dat Cactus groep meer data heeft gepubliceerd. We kunnen niet met zekerheid aangeven welke data exact is vrijgegeven want het is te riskant om de data te downloaden voor analysedoeleinden. Onze cyber security experts hebben een analyse gemaakt. Daarbij is, op basis van de benaming van de files, geconstateerd dat bedrijfsgevoelige informatie en klantgegevens zijn gepubliceerd. Het publiceren van data door Cactus betekent niet dat u extra maatregelen hoeft te nemen.  De adviezen die we scholen en klanten eerder hebben gegeven blijven ongewijzigd van kracht.  

Wij willen u met klem verzoeken om de vrijgegeven data van Cactus groep niet zelf te benaderen, door de bestanden te downloaden is het mogelijk dat u malware binnen haalt en daarmee uw eigen systemen infecteert.   

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 16 mei 14:30

Wat doen we met de bestellingen van ouders die in april zijn geplaatst? 
Bestellingen worden op korte termijn uitgeleverd. Heeft u vragen over uw bestelling? Neem dan contact op met de klantenservice van Iddink.

Kan ik als ouder een bestelling plaatsen voor het huidige schooljaar? 
Nieuwe bestellingen kunnen niet meer worden geplaatst voor het huidige schooljaar. Net als voorgaande jaren sluit de bestelsite half mei. Examenmateriaal (examenbundels) kan nog wel besteld worden via examenbundel.nl. Scholen kunnen een bestelling plaatsen via vo@thiememeulenhoff.nl o.v.v. ‘Iddink’
——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 14 mei 17:00
Meest recente update: 17 mei 12:00

Heeft Cactus groep inmiddels meer data gepubliceerd?  
Ja, we monitoren nauwgezet het darkweb en we hebben geconstateerd dat Cactus groep meer data heeft gepubliceerd. We kunnen niet met zekerheid aangeven welke data exact is vrijgegeven want het is te riskant om de data te downloaden voor analysedoeleinden. Het publiceren van data door Cactus betekent niet dat u extra maatregelen hoeft te nemen. De adviezen die we scholen en klanten eerder hebben gegeven blijven ongewijzigd van kracht.  

Wij willen u met klem verzoeken om de vrijgegeven data van Cactus groep niet zelf te benaderen, door de bestanden te downloaden is het mogelijk dat u malware binnen haalt en daarmee uw eigen systemen infecteert.   

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 6 mei 15:45

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen voor de Iddink omgeving?
Via de gebruikelijke route gaat u naar het inlogscherm. Klik vervolgens op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt een e-mail waarin u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Let op: gebruk hiervoor niet uw oude wachtwoord.

Moet ik mijn leermiddelenlijstwachtwoord ook resetten?
Nee, het leermiddelenlijstwachtwoord blijft ongewijzigd.

Waar kan ik mijn inlognaam vinden voor de Iddink omgeving?
Wanneer u op wachtwoord vergeten klikt, ontvangt u een e-mail waarin de inlognaam wordt getoond.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 3 mei 16:45

Hoe kan ik als leerling of ouder examenbundels bestellen?
Het is voor ouders en leerlingen mogelijk om examenbundels, op eigen rekening, direct bij de uitgeverij te bestellen via examenbundel.nl De examenbundels worden per post verstuurd naar het opgegeven adres.

Hoe kan ik als school examenbundels bestellen?
Het is het voor scholen mogelijk om examenbundels direct bij de uitgeverij te bestellen door een e-mail te sturen naar vo@thiememeulenhoff.nl o.v.v. ‘Iddink’. De examenbundels worden bij de school afgeleverd en achteraf aan school gefactureerd.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 2 mei 16:30

Waarom verwerken jullie de geboortedatum bij de bestellingen?
Iddink Learning Materials verwerkt de geboortedatum van leerlingen. Het gebruik van geboortedatum is nodig voor de distributie van licenties (digitaal lesmateriaal) in het juiste ELO-portaal en wordt dus niet gebruikt om het boekenpakket af te leveren. Scholen maken een keuze in welk ELO-portaal het digitaal lesmateriaal klaargezet moet worden en Iddink Learning Materials zorgt er dan voor dat het lesmateriaal daar geleverd wordt. In de leermiddelenketen zijn afspraken gemaakt welke attributen daarvoor gebruikt worden en geboortedatum maakt daar deel van uit. Het gaat om het proces dat de “bestellende” leerling aan de zijde van Iddink Learning Materials wordt gematched met de juiste leerling in het portaal voor digitaal lesmateriaal. De school gebruikt hiervoor een module die aangeboden wordt door de leverancier van dat portaal. 

Bestaat de mogelijkheid dat er phishing mails via de mailservers van Iddink Learning Materials verstuurd?
Nee. De mailservers van Iddink Learning Materials zijn niet geraakt door deze aanval.

Zijn andere partijen geraakt door deze ransomware aanval?
De aanval heeft zich beperkt tot de systemen van Iddink Learning Materials. Overige ketenpartners, inclusief de scholen, zijn niet geraakt door deze aanval.

Worden jullie ondersteund door een extern cybersecuritybedrijf?
Wij werken al geruime tijd samen met meerdere cybersecuritybedrijven. Deze partners staan ons ook tijdens dit incident bij. Wij kunnen geen namen bekend maken.
——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 18 april 17:00

Waarom heeft Iddink Learning Materials op vrijdag en zaterdag geïnformeerd en niet op donderdag?
Een grondig onderzoek kost tijd en onze eerste aandacht ging uit naar het stoppen van de aanval. Op vrijdag was de scope duidelijker en hebben wij besloten om de klanten en media te informeren. Ook hebben we een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan ondanks dat we nog niet alle details hadden. Vervolgens hebben wij de contactgegevens van de scholen verzameld en onderzocht of wij van de individuele gebruikers klantgegevens konden achterhalen. Door de versleuteling van onze systemen is dat maar deels gelukt. Zaterdag hebben wij daarom, om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken, de media geïnformeerd zodat iedereen voorzorgsmaatregelen kan treffen.

Waarom hebben jullie mijn data nog? Ik heb dit jaar niets besteld.
Er zijn verschillende redenen waarom wij jouw data nog hebben. Dat heeft te maken met de wettelijke termijnen en afspraken die we met de scholen hebben. Informatie over betalingen en facturen moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren en met de scholen hebben we afgesproken om data te bewaren zolang jij op school zit + 2 jaar daarna.

Zat het ECK-id van de leerlingen ook in deze omgeving?
Nee, het ECK-id van de leerlingen zat niet in deze omgeving en is dus niet onderdeel van de hack.

Welke beveiligingsmaatregelen volgen jullie bij het beveiligen van jullie omgevingen?
Voor de beveiliging van onze omgevingen houden wij standaarden in de markt aan. Daarnaast volgen wij de eisen die zijn vastgelegd in het Privacyconvenant en het certificeringsschema / ROSA schema. Wij kunnen, om veiligheidsredenen, niet op specifieke beveiligingsmaatregelen ingaan.

In welke gevallen verwerken jullie mijn IBAN?
IBAN verwerken wij als u een bestelling bij ons plaatst voor de bezorgkosten of aanvullende producten. Ook verwerken wij deze voor uitbetalingen van borg, incassoposten, aanschaf regeling schade en diefstal, facturen niet ingeleverde boeken en te late bestellingen.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 16 april 15:30

Hoe kan ik mijn password op Iddink Learning Materials aanpassen?
Dat kan momenteel helaas niet. Op dit moment zijn de systemen van Iddink Learning Materials niet beschikbaar. Dat betekent dat de bestelomgeving van Iddink Learning Materials niet werkt en dat gebruikers hun wachtwoord op iddink.nl en iddink.be niet kunnen aanpassen. Ook medewerkers van Iddink Learning Materials kunnen dit niet voor u doen. We werken er op dit moment hard aan om de dienstverlening weer op te starten en zullen scholen informeren zodra dit weer kan.

Magister, itslearning en TIG zijn ook onderdeel van Iddink Group. Zijn die ook geraakt?
Nee, Magister, itslearning en de TIG dashboards zijn niet geraakt. Deze producten draaien op andere infrastructuur. Uiteraard nemen we alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor al onze andere applicaties.

NL: Waarom informeert Iddink Learning Materials mij niet direct, ik heb toch een account bij jullie?

Verstrekking van leermiddelen in het Wet Gratis Schoolboeken (WGS)

Iddink Learning Materials levert leermiddelen aan scholen en/of diens leerlingen. In het kader van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) worden persoonsgegevens verwerkt met als doel om de leermiddelen uit te leveren aan de juiste leerling(en). De school is voor deze van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke en Iddink Learning Materials heeft de rol van verwerker. Deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met de scholen. In de afspraken staat dat in geval van een incident, Iddink Learning Materials de scholen dient te informeren. Natuurlijk proberen we iedereen zo goed mogelijk te informeren, daarom hebben we ook een persbericht en een blog gepubliceerd, die regelmatig wordt geüpdatet.

Verstrekking van artikelen voor eigen rekening

Indien leerlingen of ouders aanvullende artikelen (bijvoorbeeld een rugzak of rekenmachine) voor eigen rekening aanschaffen, heeft Iddink Learning Materials de rol van verwerkingsverantwoordelijke – vergelijkbaar met elke andere webshop. In dat geval moeten wij u informeren. Helaas kunnen wij door de ransomware aanval op dit moment niet achterhalen welke bestellingen dit betreft. Daarnaast beschikken wij ook niet over de contactgegevens van deze personen door de ransomware aanval. Wij werken hard aan herstel van onze dienstverlening. Natuurlijk proberen we iedereen zo goed mogelijk te informeren, daarom hebben we ook een persbericht en een blog gepubliceerd, die regelmatig wordt geüpdatet.

Aangezien het om grote aantallen leerlingen en potentieel ouders gaat, kost het veel tijd om iedereen individueel te informeren. We doen er, samen met de scholen, alles aan om iedereen zo snel mogelijk te bereiken.

BE: Waarom informeert Iddink Learning Materials mij niet direct, ik heb toch een account bij jullie?
Via het persbericht hebben we u geïnformeerd over dit incident. Aangezien het om grote aantallen leerlingen en potentieel ouders gaat, kost het veel tijd om iedereen individueel te informeren. Daarom hebben we deze blog opgezet, zodat u te allen tijde de laatste informatie tot uw beschikking hebt.

Wij zijn een school en hebben een vraag aan Iddink. Hoe kunnen we jullie het beste bereiken?
NL: De meest gestelde vragen van scholen zijn beantwoord op deze nieuws-blog. Evenals op Sivon. Mochten er nog specifieke vragen zijn, dan kunt u ons een bericht sturen op scholen@iddink.nl Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

BE: De meest gestelde vragen van scholen zijn beantwoord op deze nieuws-blog. Mochten er nog specifieke vragen zijn, dan kunt u ons een bericht sturen op scholen@iddink.be Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 14 april 18:30

Moet ik mijn wachtwoorden bij andere applicaties buiten Iddink Learning Materials wijzigen?
Op dit moment zien wij geen aanleiding dat u uw wachtwoord in andere applicaties vanwege dit incident zou moeten wijzigen. Hieronder lichten wij toe waarom dat zo is:

· Wachtwoorden van Iddink Learning Materials zijn vanaf 13 april 2021 in een ander deel van de omgeving opgeslagen en beveiligd, deze omgeving is niet geraakt door de aanval. Wachtwoorden die sinds 13 april 2021 zijn gewijzigd of sindsdien zijn aangemaakt zijn dan ook niet gelekt. Wachtwoorden van eerdere datum zijn versleuteld opgeslagen.

· Alle wachtwoorden zijn versleuteld. Er wordt alleen een cryptografische waarde opgeslagen, waarmee het wachtwoord gecontroleerd kan worden, maar niet kan worden teruggehaald.

· Wij monitoren actief het dark web om te zien of data van Iddink Learning Materials wordt aangeboden, tot op dit moment is dat niet het geval.

Wij raden gebruikers (zoals altijd) aan om voor iedere applicatie een uniek wachtwoord te gebruiken. Mocht u dat in het verleden niet hebben gedaan, dan is het verstandig om uw wachtwoorden te wijzigen zodat elke applicatie een uniek wachtwoord heeft. Wij raden ook aan om multi-factor authenticatie aan te zetten bij die applicaties die dat aanbieden. Dat is een extra maatregel die ervoor zorgt dat misbruik maken van uw gegevens moeilijker wordt.

NL: Wat kunnen de gevolgen zijn als scholen en gebruikers massaal hun wachtwoorden gaan aanpassen in de leermiddelenketen?
Als alle gebruikers in één keer hun wachtwoorden gaan wijzigen, kan dit leiden tot een continuïteitsprobleem. Daarom zijn wij in contact met Kennisnet, Stichting SEM en overige cruciale leveranciers om ervoor te zorgen dat er informatie beschikbaar is hoe wachtwoorden het beste gewijzigd kunnen worden indien dat gewenst is.

NL: Moet ik de koppelingen met Iddink Learning Materials stopzetten?
Dat is niet nodig en wij adviseren de koppeling niet stop te zetten.

De cyber aanval bij Iddink Learning Materials heeft geen invloed op de omgeving die het raadplegen van digitale leermiddelen faciliteert. De leeromgeving staat los van Iddink Learning Materials en de uitwisseling van gegevens (zoals via de UWLR) is noodzakelijk om docenten en leerlingen te faciliteren bij het geven van lessen.

Alle ingangen naar de door de hackers geraakte systemen zijn door Iddink Learning Materials dichtgezet. Er kan dus geen data uitgewisseld worden met de geraakte systemen. Er zijn ook koppelingen die aan andere delen van het ecosysteem van Iddink Learning Materials zijn gekoppeld, deze koppelingen zijn niet geraakt en hoeven niet stopgezet te worden door scholen of leveranciers.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 14 april 15:00

Ik ben een leerling/ouder van een leerling. Waarom heb ik nog niets gehoord van Iddink (en wel via het nieuws)?
NL: De school onderhoudt het directe contact met ouders en leerlingen, aangezien Iddink in sommige gevallen alleen de leverancier van het online systeem aan de school is. We hebben de scholen uiteraard geïnformeerd en voorzien van de relevante informatie. Daarnaast hebben wij actief een persbericht uitgestuurd om er zeker van te zijn dat het incident breed bekend is. Aangezien het om zo’n 300.000 leerlingen gaat, kost het tijd om iedereen te informeren. We doen er, samen met de scholen, alles aan om iedereen zo snel en goed mogelijk te informeren.

BE: Via het persbericht hebben we Belgische klanten geïnformeerd over dit incident. Aangezien het om grote aantallen leerlingen en potentieel ouders gaat, kost het veel tijd om iedereen individueel te informeren.

NL: Ik ben een leerling/ouder van een leerling. Waarom heb ik nog niets gehoord van mijn school?
Wij willen je vragen om contact op te nemen met je school als je nog niets hebt gehoord. We hebben de scholen geïnformeerd en voorzien van de relevante informatie.

Ik heb boeken besteld voor dit schooljaar. Waarom heb ik nog niets gehoord?
De school onderhoudt het directe contact met ouders en leerlingen. We hebben de scholen geïnformeerd en voorzien van de relevante informatie. Leerlingen en ouders bestellen op basis van de door de school samengestelde leermiddelenlijst. De school is verantwoordelijk voor de communicatie naar ouders en leerlingen. Aangezien het om zo’n 300.000 leerlingen gaat, kost het tijd om iedereen te informeren. We doen er, samen met de scholen, alles aan om iedereen zo snel mogelijk te bereiken.

——————————————————————————————————————————

Publicatiedatum 13 april 14:30

Is mijn school betrokken bij deze cyberaanval?
De cyberaanval betreft alle scholen met ELF-, GLF- en ILF dienstverlening door Iddink Learning Materials.

Ben ik als leerling of ouder betrokken bij deze cyberaanval?
Voor de leerlingen en ouders kan de cyberaanval impact hebben als schoolboeken of andere leermaterialen nu of in het verleden aan huis bezorgd zijn door Iddink Learning Materials.

Om welke data gaat het?
Door de cyberaanval is bepaalde data van het Iddink Learning Materials bestelsysteem mogelijk geraakt. Het gaat in Nederland waarschijnlijk over de volgende persoonlijke data:

• Namen en adressen van studenten en mogelijk ouders
• Persoonlijke contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Schoolgegevens, zoals contactgegevens, verzonden facturen
• Bankrekeningnummers
• Gearchiveerde e-mails (particulieren en scholen)

Beperkt dit incident zich tot Nederland of zijn ook andere landen getroffen?
Op dit moment lijkt de cyberaanval beperkt te blijven tot de systemen van Iddink Learning Materials. Er zijn klanten in Nederland, België en Spanje.

Hoe gaat Iddink Learning Materials ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?
We zijn het incident nog aan het onderzoeken. Zodra het onderzoek is afgerond, zullen we de onderliggende oorzaken evalueren om ervoor te zorgen dat dit niet meer zal gebeuren.

De criminele hackergemeenschap past haar praktijken voortdurend aan en wij zullen ons dienovereenkomstig aanpassen.

Hoe heeft Iddink Learning Materials het probleem ontdekt?
Onze IT-beveiligingsafdeling detecteerde op 11 april de aanval op de interne bestelsystemen en heeft vervolgens de nodige stappen ondernomen om de aanval in te dammen.

Welke stappen zijn ondernomen toen de aanval ontdekt werd?
We hebben onmiddellijk stappen ondernomen om de aanval een halt toe te roepen en het effect op onze diensten te beperken. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen: we hebben een extern cybersecurity-expertisebureau ingeschakeld, we hebben een interne taskforce geïnstalleerd en systemen die mogelijk getroffen zijn, onmiddellijk uitgeschakeld. Er wordt grondig onderzocht welke gegevens zijn geraakt en we werken eraan om de bestelsystemen weer online te krijgen. Wij hebben de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht van de cyberaanval en zijn in contact met de politie. De cybercrime-eenheid van de Nederlandse politie onderzoekt deze zaak, met onze volledige medewerking.

Hoe goed is Iddink Learning Materials beveiligd?
Informatiebeveiliging is een prioriteit voor ons en een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Wij volgen marktconforme standaarden voor het organiseren en implementeren van informatiebeveiliging. De implementatie van informatiebeveiliging binnen het bedrijf kenmerkt zich door een breed scala aan technische en organisatorische maatregelen met als doel gegevens goed te beschermen. Deze omvatten het scannen en oplossen van beveiligingsproblemen, het laten uitvoeren van beveiligingstests, het monitoren van de omgeving en regelmatige rapportages aan het management.

Is Magister ook getroffen door deze cyberaanval?
Magister draait op een andere infrastructuur. Uiteraard nemen we alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor de Magister-applicatie. Op dit moment, wordt de Magister-applicatie niet geraakt door de aanval.

Wat is de impact voor klanten van wie de gegevens mogelijk gestolen zijn?
We hebben onze klanten geïnformeerd en een persbericht uitgestuurd om er zeker van te zijn dat het incident breed bekend is. We raden alle klanten aan om extra alert te zijn op verdachte activiteiten. We kunnen niet uitsluiten deze aanval leidt tot pogingen tot identiteitsdiefstal, phishing of andere vormen van fraude.

We raden onze klanten aan om de volgende maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen:

· Wees op uw hoede voor e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof ze van ons bedrijf afkomstig zijn. Iddink Learning Materials zal u nooit vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken via die kanalen.

· Pas op voor e-mails met bijgevoegde hyperlinks of bijlagen, klik niet op deze links tenzij u er volledig zeker van bent dat ze te vertrouwen zijn.

· Pas op voor e-mails met spelfouten, vreemde afzenders of iets anders ongewoons.

NL: Ook onze school wordt getroffen. Waar kan ik de laatste informatie vinden? Heeft u een informatieblog waar u de betrokkenen op de hoogte houdt?
Via deze pagina zullen we u op de hoogte houden. Bent u een school en mocht u dringende vragen hebben dan zijn wij ook bereikbaar via scholen@iddink.nl.

Template bestaat niet: /template-parts/blocks/one-column-content-block/one-column-content-block.php